Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


 

1. Általános rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Borók-Nagy Beáta ev. (nyilvántartási száma: 55372147, adószáma: 56697041-1-39, székhelye: 8500 Pápa, Korona u. 49.Fsz.4., email címe: info@edesstory.hu, FELIR azonosító: AA8883962, tárhelyszolgáltató: Giganet Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. fsz., telefon: +36-42/512-000, email címe: info@giganet.hu) mint Szolgáltató által üzemeltetett www.edesstory.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban Felhasználó illetve Vevő) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 2. Az ÁSZF rendelkezései általános szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket Felhasználó a Honlap használatával elfogad.

 3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes Felhasználók számára – akár egyedileg, akár csoportosan – egyedi szerződési feltételeket állapítson meg. Az ÁSZF feltételeitől történő bármely eltérés akkor kötelező Felhasználóra a jogviszony fennállása alatt, ha ezt az eltérést Felhasználó írásban (ideértve az egyszerű emailt is) kifejezetten elfogadta. Ebben az esetben az ÁSZF rendelkezései helyett a Felek egyedi szerződésében meghatározott feltételek irányadóak.

 4. Szolgáltató a szolgáltatási környezet változása esetén csak úgy tudja vállalni a folyamatos, zökkenőmentes szolgáltatást, ha a már megkötött szerződésekre kihatóan is fenntartja magának az ÁSZF egyoldalú módosításának lehetőségét.

 5. Az ÁSZF feltételeinek várható módosítása esetén, azok hatálybalépése előtt legalább 5 nappal Szolgáltató elektronikusan tájékoztatja valamennyi Felhasználót a tervezett módosítás tartalmáról, valamint a felmondás lehetőségéről. A tájékoztatás a www.edesstory.hu oldalon kerül közzétételre. Felhasználó a módosítás hatálybalépéséig írásban felmondhatja a szerződést, ellenkező esetben a módosított tartalommal az továbbra is hatályában fennmarad.


 

2. Értelmező rendelkezések

 1. Felhasználó: Az a személy, aki a Honlapon elhelyezett tartalomhoz hozzáfér.

 2. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 3. Forgalmazó: Az a személy, aki kereskedelmi tevékenység keretében valamely terméket értékesítés, fogyasztás, használat vagy igénybevétel céljára ellenérték fejében rendelkezésre bocsát.

 4. Futár: A Fuvarozó által alkalmazott vagy megbízott természetes személy, aki a termék kézbesítését a szállítási címen megkísérli.

 5. Fuvarozó: Csomagküldő.hu Kft. (Cg. 01-09-202186, székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 10. 6/54.)

 6. Gyártó: Az egyes termékek esetén a végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel.

 7. Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett www.edesstory.hu oldal.

 8. Importőr: Az egyes, külföldön gyártott termékek esetén az a személy, aki a terméket gazdasági tevékenysége keretében az Európai Gazdasági Térség területére behozza.

 9. Kosár: A honlapnak az a része, ahová a Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni akár az elhelyezés időpontjában, akár később.

 10. Regisztrált Felhasználó: Az a Felhasználó, aki a Honlapon regisztrál, és saját felhasználói fiókkal rendelkezik.

 11. Szolgáltató: Borók-Nagy Beáta ev. (nyilvántartási száma: 55372147, adószáma: 56697041-1-39, székhelye: 8500 Pápa, Korona u. 49.Fsz.4., email címe: info@edesstory.hu, FELIR azonosító: AA8883962)

 12. Tartalom: minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Honlapon látható és hozzáférhető; – minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet a Szolgáltató a Vevőnek elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld.

 13. Termékek és szolgáltatások: minden olyan, a honlapon feltüntetett, eladásra vagy igénybevételre felkínált termék és szolgáltatás, amelyre a Vevő megrendelést adhat le.

 14. Vevő: Az a Felhasználó, aki a Honlapon keresztül valamely termék megvásárlására vonatkozóan megrendelést adott le.


 

3. A szerződés tárgya

 1. Jelen ÁSZF a Honlap használatára és a termékek és szolgáltatások vásárlására és igénybevételére vonatkozó szerződési feltételeket tartalmazza.

 2. Szolgáltató a Honlap útján elsődlegesen cukrászkellékek és cukrászati alapanyagok eladását kínálja, valamint ehhez kapcsolódó szállítási szolgáltatások nyújtását partnercégek igénybevétele útján.


 

4. A Felhasználóval és Vevővel szemben támasztott követelmények

 1. Jelen ÁSZF alkalmazásában Felhasználó bármely természetes és jogi személy lehet. Vevő csak a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy lehet. A cselekvőképességükben részlegesen vagy teljesen korlátozott személyek esetében a megrendeléshez szükséges a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata is a mindenkori, cselekvőképességre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, kivéve azokat az eseteket, ahol e személyek a törvényes képviselő közreműködése nélkül önállóan is eljárhatnak.

 2. Regisztrált Felhasználó csak a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy lehet.


 

5. A szerződéskötés folyamata

 1. A Honlapon a Felhasználó/Vevő elektronikus úton megrendelést adhat le az alábbi lépések útján, függetlenül attól, hogy regisztrált-e korábban, vagy sem. A szerződéskötés nyelve magyar.

 2. Először a megvásárolni kívánt termék(ek) kiválasztásával, azok darabszámának megadásával a Kosárba gomb megnyomásával a Felhasználó/Vevő a Kosárba helyezheti az érintett termékeket.

 3. A „Kosárhoz” gombra kattintva részletesen megtekinthetőek a Felhasználó/Vevő által kiválasztott termékek a megnevezésük, mennyiségük és áruk szerinti bontásban. Ezután a Felhasználó/Vevő tovább léphet a megrendelés leadásának következő lépésére.

 4. A kiválasztott termékek listájának módosítására, törlésére, új termék hozzáadására, az adatbeviteli hibák megfelelő, hatékony és hozzáférhető módon történő kijavítására a megrendelési folyamat során mindvégig van lehetőség. További termékek kiválasztására a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva van lehetőség.

 5. A megrendelés befejezéséhez szükséges a szállítási és fizetési mód kiválasztása, valamint a szállítási és számlázási adatok megadása. A „megjegyzés” mezőben lehetőség van plusz információ megadására. A kiválasztott szállítási és fizetési mód alapján a Honlap mutatja a megrendelni kívánt termék(ek) teljes árát, valamint minden kapcsolódó költséget, ideértve a szállítás díját is.

 6. A rendelés véglegesítéséhez a Felhasználónak/Vevőnek el kell fogadni az ÁSZF-et, valamint tudomásul kell vennie, hogy a rendelés leadása ajánlati kötöttséget és fizetési kötelezettséget von maga után. Ezt követően a „Megrendelés” gombra történő kattintással válik befejezetté a megrendelés folyamata. Az online bankkártyás fizetési mód választásakor ekkor a képernyő átnavigál a SimplePay felületre, ahol a Vevő nyomban ki is egyenlítheti a vételárat.

 7. A megrendelés során Felhasználó/Vevő köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, emellett pedig hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a megadott adatokat a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, szükség esetén a Vevővel a kapcsolatot felvegye.

 8. A megrendelés leadását követően Vevő automatikus rendszerüzenetet kap emailben, amely tartalmazza a megrendelt termékek nevét, darabszámát, árát, a megadott számlázási és szállítási adatokat. Ez az üzenet nem minősül a megrendelés visszaigazolásának. A Szolgáltató által küldött második rendszerüzenet minősül a megrendelés visszaigazolásának, amelyben Szolgáltató nyilatkozik a megrendelés elfogadásáról és teljesíthetőségéről. A Felek között a szerződés ekkor jön létre. Amennyiben a második rendszerüzenet elutasítja a megrendelést (például a kiválasztott termék elérhetetlensége miatt), úgy a Felek között nem jön létre szerződés.

 9. Amennyiben a második elektronikus visszaigazoló üzenet a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 10. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 11. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő által leadott megrendelést elutasítsa. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató elsősorban kiskereskedelmi értékesítést végez, fenntartja a jogot, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéből– a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Különösen akkor, ha a megrendelt termékek mennyisége meghaladja a háztartásban általánosan használt mennyiséget, valamint, ha a megrendelés akciós termékre vonatkozik. Erről Szolgáltató a Vevőt e-mailben értesíti. Ha Vevő a bankkártyás fizetési mód alkalmazásával a megrendelés szerinti összeget kifizette, akkor az általa már kifizetett, azonban az Szolgáltató által vissza nem igazolt termékek vételárát Szolgáltató visszatéríti.

 12. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt.

 13. A Honlapon feltüntetett tartalom, különösen a termékek leírására használt információ nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a tájékoztatás célját szolgálják, az ott szereplő képek, ábrák csupán illusztrációk. Kifejezett nyilatkozat hiányában a Szolgáltató semmilyen tartalmú vagy formájú, akár a Honlapon, akár máshol megjelenő közlése nem minősül ajánlattételnek.

 14. Ha a szerződés megkötésére Fogyasztónak minősülő Felhasználó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.


 

6. A szerződés teljesítése és a szállítás

 1. Vevő a megrendelése szerinti vételárát vagy bankkártyás (SimplePay) fizetéssel, vagy utánvéttel egyenlítheti ki. Az online fizetések esetében Vevőt terheli minden olyan többletköltség, amely az általa választott fizetési módtól, vagy a Vevő kártyakibocsátó bankjától függ.

 2. Ha Szolgáltató a megrendelt termékek szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles Vevőt tájékoztatni, és az előre kifizetett vételárat 5 munkanapon belül visszatéríteni. A Felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének módosításáról is.

 3. Szolgáltató törölheti Vevő megrendelését, amennyiben Vevő online bankkártyás fizetési módot választott, és a kártyakibocsátó pénzintézet a tranzakciót fedezethiány vagy bármely egyéb okból nem engedélyezi, vagy technikai okokból nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a megrendelést újból szükséges leadni.

 4. A megrendelt termék személyes átvételére a 8500 Pápa Korona u. 49. szám alatt van lehetőség, a megrendelés beérkezését követően, egyeztetett időpontban. A megrendelt termékeket Szolgáltató kizárólag a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Cégjegyzékszám:
  13-09-111755,  székhelye: 2351 Alsónémedi

  GLS Európa u. 2.) útján szállítja ki a Vevő által megadott szállítási címre, csomagpontba vagy csomagautómatába. Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi szállítási címre vállalja. A Szolgálató a megrendelt árut szállítási költség ellenében szállítja ki. Szolgálató a Vevőt a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási költség a megrendelt termékek összsúlyától függően változhat. A csomagok feldolgozási ideje 1-2 munkanap.

 5. A 2024.03.28 -tól érvényes jogszabálynak megfelelően az MPL Posta futárszolgálattal is küldünk csmagot. Ezen szolgáltatás díjai és szállítási költsége eltér a GLS szállítási költségeitől és idejétől. Az MPL szállítással rendelt csomagok feldolgozása  2-7 munkanap.  Szolgálató a Vevőt a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási költség a megrendelt termékek összsúlyától függően változhat. Az MPL szállítási árak a következőképp alakulnak; Házhoz szállítás esetén:  0-1kg 1524,-ft, 0-2kg 1.550,-Ft, 2-3kg 1.597,-Ft , 3-4kg 1.621,-Ft,      4-10kg 1.633,-Ft,  10-15kg 2.354,-Ft, 15-20kg 2.420,-Ft.  Csomagpontra és csomagautómatában kézbesítés esetén 846,-Ft maximum 20kg-ig. utánvét kezelés 20.000.-ft ig 211,-Ft , 50.000.ft-ig 290,-ft, 100.000.ft ig 499,-ft , 200.000ft,-ig 713,-ft , 500.000,-ft-ig 1.128,-ft. Az árak az áfát és a pótdíjakat nem tartalmazzák. 

 6. Szolgáltató biztosítja a Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését. Szolgáltató előzetesen tájékoztatja Vevőt a szállítás költségéről a megrendelési folyamat során. A szállítás várható időtartamáról a Fuvarozónak történő átadást követően Fuvarozó tájékoztatja Szolgáltatót.

 7. Szolgáltató nem felel a Fuvarozó által küldött szállítási időre vonatkozó információkért, ezek alapján Szolgáltató és Vevő egymással szemben nem támaszthatnak igényt a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása miatt.

 8. Amennyiben Vevő szállítási címként egy GLS átvevőhelyet jelölt meg, úgy a termék kézbesítésére ezen a helyen kerül sor. Egyéb szállítási cím megadásánál a Fuvarozó ezen a megadott címen kísérli meg a termék kézbesítését. A szállítási díjak aktuális összegét a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  tarifatáblázata tartalmazza.  

 

GLS Szállítási Díjak:

Súly   Ft/csomag + Áfa

<2kg  1695Ft

<3kg 1935Ft

<5kg 2045Ft

<10kg 2240Ft

<15kg 2450Ft

<20kg 2545Ft

<25kg 2870Ft

<30kg 3125Ft

<40kg 4365Ft

 

A GLS csomagszállítás a következő kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazza:

 

1. FlexDeliveryService - Rugalmas Kézbesítés:

Három kézbesítési kísérlet! Már az első kézbesítési kísérlet depóvárosokban igény szerint munkaidő után is kérhető 17-20 óra között. A csomag feladásakor e-mailben értesítjük a címzettet, hogy a következő munkanapon csomagja kiszállításra kerül.Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén, értesítést kap a címzett, mely tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát és egy 3 órás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén e-mailes értesítés kerül kiküldésre a címzetteknek. Az e-mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, egy másik címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott GLS CsomagPontban, illetve visszautasíthatja a csomag átvételét. A szolgáltatás csomagonként is megrendelhető!

Díja: +80(+áfa)

 

2. Guaranteed24Service - Garantáltan másnapra ( Csomagfeladást követő munkanapon)

Felvételt követő munkanapon történő csomagátadás, pénz visszafizetési garanciával. Amennyiben a GLS-nek felróható okból meghiúsul a kézbesítés a fuvardíjon felül a szolgáltatás felárának kétszerese kerül visszafizetésre.

Díja: +50ft (+áfa)

 

3. Contact Service - Telefonos értesítő (szükség esetén)

Díja: +80Ft (+áfa)

 

Pótdíjak

 

1. Úthasználati díj

Minden megkezdett kg után +11Ft (+áfa)

 

2.  Üzemanyagfelár

100Ft bruttó / csomag

 

Utánvét kezelési díj: ( a díj az áfát nem tartalmazza)

10.000.Ft-ig +474Ft

20.000.Ft-ig +528Ft

50.000.Ft-ig +680Ft

100.000.Ft-ig +1230Ft

150.000.Ft-ig +1894Ft

499.999.Ft-ig a beszedett érték 1%-a

 

Csomagpontba kézbesítés esetén a szolgáltatás díját a fuvardíj tartalmazza.

 

A csomagok a csomag feladását követő munkanapon kerülnek kézbesítésre.

Bővebb szállítási információért érdeklődjön telefonon, vagy e-mailben!

 

 1. A termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt termékek kézbesítésekor a Futár jelenlétében történik a Vevő, vagy a képviseletére jogosult más személy által. Ennek keretében a Vevő a csomag megtekintésével egyidejűleg a Futár jelenlétében köteles meggyőződni a termék felismerhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, és a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vevő észleli, hogy a termék sérült, vagy nem az, mint amit megrendelt, jogosult ezt a tényt a Futárral írásban rögzíttetni, vagy a termék átvételét megtagadni. Az ennek elmulasztásából fakadó jogkövetkezmények Vevőt terhelik.

 2. A megrendelt termék tulajdonjoga a termék átadásakor száll át a Vevőre, amennyiben a vételárat maradéktalanul megfizette. A vételár teljes kiegyenlítéséig Szolgáltató a Fuvarozó útján a termék átadását visszatarthatja.


 

7. Fizetési feltételek

 1. A vételár pénzneme magyar forint, amely tartalmazza az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat. A vételár megfizetésének módját a Vevő szabadon választhatja meg a megrendelési folyamat során. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont.

 2. Szolgáltató a Vevő által megadott számlázási adatok alapján a megrendelésről számlát állít ki. A Vevő által hibásan vagy valótlanul megadott adatokért kizárólag Vevőt terheli felelősség, amennyiben Szolgáltatóval szemben bármilyen eljárás indul a számlázási adatok valótlansága miatt, úgy Vevő minden hátrányos jogkövetkezmény alól mentesíti Szolgáltatót.

 3. Az online fizetés esetén Szolgáltató nem tárol semmilyen bankkártya adatot, azok a Szolgáltató számára nem hozzáférhetőek, azokhoz kizárólag a SimplePay rendszert működtető OTP Mobil Kft. fér hozzá a megfelelő védelmet biztosító technikai feltételek mellett.

 4. Utánvétes fizetési mód esetén Vevő a szállítási költséget is tartalmazó vételárat közvetlenül a Futárnak fizeti meg készpénzben. Vevő köteles a vételárnak megfelelő címletű pénzzel fizetni.

 5. A számla tartalmazza a megrendelt termék nevét, vételárát, a fizetés módját és határidejét. Eladó a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát. Szolgáltató a számlát elektronikusan küldi meg a megrendelés során megadott vevői email címre.

 6. Amennyiben jelen ÁFSZ alkalmazása során bármely okból Szolgáltató visszatéríti Vevőnek a vételárat, és a Vevő online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki azt, Szolgáltató a bankkártyához rendelt bankszámlára történő átutalással téríti vissza a vételárat. Utánvéttel történő fizetés esetén Szolgáltató elektronikus úton felhívja a Vevőt arra, hogy jelentse be a visszatérítéshez szükséges bankszámla adatokat. Ennek hiányában a megadott szállítási címre postai úton kerül visszaküldésre a vételár. 

 

 

8. A felek jogai és kötelezettségei

 1. Szerződő Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően a szerződés fennállása alatt, és azt követően is együttműködni. Felhasználó nem tanúsít olyan magatartást, amely veszélyezteti Szolgáltató tevékenységét.

 2. Felhasználó jogosult

  1. a Honlap tartalmát megtekinteni,

  2. a kiválasztott termékre rendelést leadni,

  3. a kifizetett termék átadását követelni a jelen ÁSZF-ben meghatározott kivételek figyelembevételével,

  4. egyéb, az ÁSZF-ben biztosított jogai gyakorlására.

 3. Felhasználó köteles

  1. a Szolgáltatóval az általában elvárható módon és stílusban kommunikálni,

  2. a Szolgáltató facebook oldalán tartózkodni minden sértő, gyalázkodó, rasszista, zaklató, lealázó, vádaskodó, méltóságot sértő megnyilvánulástól,

  3. Szolgáltató szellemitulajdon-jogait az erre vonatkozó fejezet szerint tiszteletben tartani,

  4. tartózkodni attól, hogy a Honlaphoz automatikus eszközökkel csatlakozzon (például harvester botok, robotok, spiderek, scraperek),

  5. tartózkodni attól, hogy a Honlapot feltörje, oda rosszindulatú kódokat vagy vírusokat feltöltsön,

  6. tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel a Honlap megfelelő működését vagy megjelenését megbéníthatná, túlterhelhetné vagy gyengíthetné,

  7. tartózkodni attól, hogy másoknak az ÁSZF megsértéséhez segítséget nyújtson,

  8. a megrendelés véglegesítése után a megrendelésben foglaltaknak megfelelően a vételárat kiegyenlíteni,

  9. a megrendelt terméket a kézbesítéskor átvenni,

  10. jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb kötelezettségeit teljesíteni.


 

9. Szellemi tulajdonjogok

 1. Jelen ÁSZF alkalmazásában szellemi tulajdonnak minősül valamennyi lajstromozott és lajstromozás nélküli iparjogvédelmi oltalom, a szerzői jogi védelem alá eső művek és szomszédosjogi, valamint kapcsolódó jogi teljesítmények, valamint a védett ismeret. A Honlap forráskódja, a Honlapon elhelyezett szöveges és vizuális elemek, logók, védjegyek, képek, videók, animációk (a termékek képeinek és leírásainak kivételével) Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, amelyekkel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényi rendelkezések figyelembevételével köteles tiszteletben tartani és megóvni Szolgáltató valamennyi szellemi tulajdonát.

 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF nem minősül licencia szerződésnek, és semmilyen formában nem biztosít számára a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények szerinti felhasználási, hasznosítási vagy használati jogokat a Szolgáltató szellemitulajdonjogai vonatkozásában.


 

10. Hibás teljesítés

 1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 2. A szolgáltatás akkor megfelelő minőségű, ha a teljesítés időpontjában alkalmas a rendeltetése szerinti célra, így

  1. alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés előtt a kötelezett tudomására hozta,

  2. alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetésű szolgáltatásokat rendszerint használnak;

  3. rendelkeznie kell azzal a minőséggel, és nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos rendeltetésű szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a kötelezettnek vagy - ha nem a kötelezett állítja elő a szolgáltatás tárgyát - a szolgáltatás előállítójának és ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános kijelentését;

  4. rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő vagy az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásra jellemző tulajdonságokkal;

  5. meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek.

 3. A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie az előző pont c) alpontjában említett nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy

  1. a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;

  2. a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy

  3. a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 4. Ha a Vevő Fogyasztónak minősül, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ezt követően már a Vevőt terheli annak a bizonyítása, hogy a termék hibás volt a szerződés teljesítésekor is.

11. Kellékszavatosság

 1. Amennyiben a Vevő által megvásárolt termék hibás, úgy őt kellékszavatossági jogok illetik meg. A Vevő ez alapján

  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy

  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 2. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Ha a Vevő Fogyasztónak minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

 3. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, használt dolog esetén egy év alatt évül el.

 4. A kellékszavatossági igényt a Szolgáltatóval szemben kell érvényesíteni. Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze.


 

12. Kötelező jótállás és gyártói jótállás

 1. Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, és a megvásárolt termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy hibás teljesítés esetén a Fogyasztót kötelező jótállás illeti meg.

 2. Egyes termékek esetén annak Gyártója önként vállalhat jótállást jogszabályi kötelezettség nélkül. A gyártói jótállás esetében Fogyasztó a jótállási igényét közvetlenül a Gyártónál érvényesítheti, azért Szolgáltató nem felelős. A kötelező jótállást a Szolgáltatóval szemben lehet érvényesíteni.

 3. Jótállás esetén a Fogyasztónak csupán a vásárlás tényét és időpontját szükséges bizonyítania. A Szolgáltató, illetve a Gyártó akkor mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a szerződés teljesítése után keletkezett. Nem tartoznak a jótállás körébe különösen az alábbiak:

  1. szakszerűtlen üzembe helyezés miatti hiba, kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy megbízottja végezte,

  2. a rendeltetésellenes használatból fakadó hiba,

  3. a helytelen tárolásból fakadó hiba,

  4. az előírt karbantartási kötelezettségek megsértéséből fakadó hiba,

  5. rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta hiba.

 4. A jótállás időtartama:

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

 5. A jótállási igények keretében a Fogyasztó ugyanazokat a jogokat gyakorolhatja, mint kellékszavatosság esetén.

 6. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

 7. A kellékszavatossági és jótállási igények párhuzamosan nem érvényesíthetőek.


 

13. Termékszavatosság

 1. Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, a számára eladott ingó dolog hibája esetén követelheti a Gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

 2. A termékszavatosság körében a termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 3. A termékszavatossági igényt közvetlenül a Gyártóval szemben kell előterjeszteni.

 4. A Gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

  2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

  3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 5. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 6. A Gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.


 

14. Szerződésszegés és felelősség

 1. A szerződés megszegését jelenti bármely, jelen ÁSZF-ben vagy külön megállapodásban foglalt kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére, vagy az alábbi szabályok szerint az elállási vagy felmondási jog gyakorlására.

 2. Jelen ÁSZF-ben nevesített szerződésszegési eseteken túl bármely kötelezettség megszegése esetén a sérelmet szenvedett fél 8 napos határidő tűzésével felszólíthatja a szerződésszegő felet a kötelezettsége teljesítésére, amelyet ha a határidő leteltéig sem teljesít, a sérelmet szenvedett fél elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, azonnali hatállyal felmondhatja azt. Nem szükséges póthatáridőt tűzni, ha a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke a szerződésszegés miatt megszűnt.

 3. Szolgáltató a szerződést különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben azonnali hatállyal felmondhatja illetve attól elállhat:

  1. ha a Vevő a vételárat a teljesítési határidőben nem egyenlíti ki,

  2. ha a Felhasználó a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségekeit megsérti,

  3. ha a Felhasználó a szellemi tulajdonra vagy üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket megsérti.

 4. A teljesítési felszólítást, valamint az elállást és a felmondást a felek elektronikus úton kötelesek egymással közölni. Ebben kötelesek megjelölni a megszegett kötelezettséget, elállás és felmondás esetén pedig kötelesek megjelölni annak okát. Ha a jogosult több okból is élhet elállási vagy felmondási jogával, a megjelölt okról áttérhet másikra.

 5. Amelyik fél a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a magatartása nem volt felróható. Szolgáltató a kártérítési kötelezettsége mértékét a megrendelt termék vételárával megegyező összegben maximálja.

 6. Szolgáltatót nem terheli felelősség azért a kárért, amely a szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a termék használatából ered.

 7. A Feleket kármegelőzési, kárenyhítési és kárelhárítási kötelezettség terheli a szerződés fennállása alatt és azt követően is. Amennyiben a károsult e kötelezettségeinek felróható módon nem tesz eleget, az ebből fakadó kárt a károkozó nem köteles megtéríteni.

 8. Amennyiben Szolgáltatónak olyan kárigénye keletkezik, amelyért sem ő, sem Felhasználó nem felelős (harmadik személy által okozott károk) és Felhasználónak tudomása van ezen harmadik személy kilétéről és fellelhetőségéről, úgy köteles Szolgáltatónak tájékoztatást nyújtani arról, hogy kárigényét kivel szemben érvényesítheti.

 9. Szolgáltató kizárja a felelősségét azért a kárért, amely Felhasználót a jogszabályok változása vagy a piaci körülmények változása miatt érte.

 10. Szolgáltató nem felel a termékekben a Fuvarozó részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő károsodás a Fuvarozó felelősségi körébe tartozik, kivéve ha az a nem megfelelő vagy hiányos csomagolás következménye.

 11. Szolgáltató kizárja a felelősségét a Honlapon közzétett receptek vonatkozásában. A receptek szerinti ételeket a Felhasználó saját felelősségére készíti el, az esetleges allergia vagy ételérzékenység okozta kihatásokért kizárólag Felhasználó felel. Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felhasználó által elkészített étel olyan minőségű, állagú, vagy kinézetű lesz, mint ahogyan az a receptben szerepel.

 12. A Honlapra bármely Felhasználó beléphet, ugyanakkor Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a rendelés leadásához való jogosultságot, saját fiókhoz történő hozzáférést, vagy valamely fizetési mód választását korlátozza, amennyiben a Felhasználó a Honlapon végzett tevékenységével veszélyezteti a Honlap zavartalan működését és/vagy a Szolgáltatónak kárt okozhat. Ebben az esetben a Felhasználó az ügyfélszolgálathoz fordulhat tájékoztatásért.


 

15. Kommunikáció

 1. Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről megfelelő időben és módon tájékoztatják egymást.

 2. Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi értesítést vagy más közlést – jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – elektronikusan (pl. emailben) kötelesek megküldeni a másik fél részére. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a papíralapú nyilatkozat digitalizált formában elektronikusan történő továbbítása (pl. email melléklet). A kép vagy hang, valamint kép és hang egyidejű átvitelére alkalmas kommunikáció során tett nyilatkozatok nyomban hatályossá válnak. Az egyéb elektronikus úton tett nyilatkozatok a megtételüket követő munkanapon válnak hatályossá.

 3. Az írásban tett nyilatkozat – az elektronikus úton tett nyilatkozat kivételével – akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek és címzett az átvételt igazolta. A tértivevényes külön szolgáltatással feladott küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át – postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza – a küldeményt a kézbesítés első megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ha egyéb okból nem lehetséges a küldemény kézbesítése, azt az első kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.


 

16. Titoktartás

 1. Szolgáltató a Felhasználóval kapcsolatos bármely információt bizalmasan kezeli, azt a jelen ÁSZF-ben rögzített eseteket kivéve harmadik személyekkel nem osztja meg.

 2. Felhasználó azzal, hogy a Honlapon bármely módon információt oszt meg Szolgáltatóval, hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató ezen információkat tárolja, kezelje, jelen ÁSZF szerint megossza. Amennyiben ezen adatok személyes adatnak minősülnek, úgy a kezelésükre és felhasználásukra vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 3. A Vevő a megrendelés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

 4. Felhasználó tiszteletben tartja Szolgáltató üzleti titkait, és tartózkodik azok jogellenes megszerzésétől vagy másokkal való közlésétől, illetve nyilvánosságra hozatalától. Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti, ha az üzleti titkot az azt megszerző személy a jogosult jogszerű ellenőrzése alatt álló, az üzleti titkot tartalmazó vagy az üzleti titok megismerésére alkalmas dokumentumhoz, dologhoz, anyaghoz vagy elektronikus adatállományhoz való engedély nélküli hozzáférés vagy ezek bármelyikének engedély nélküli eltulajdonítása, vagy ezekről engedély nélküli másolat készítése útján szerzi meg. Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti továbbá bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.


 

17. A szerződés megszűnése

 1. A szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:

  1. jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat rendelkezése alapján,

  2. Felek közös megegyezésével,

  3. elállással, ha a nyújtott szolgáltatások visszafordíthatóak,

  4. azonnali hatályú és rendes felmondással, ha a nyújtott szolgáltatások visszafordíthatatlanok.

  5. bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,

  6. egyéb, jelen ÁSZF-ben meghatározott esetben.

 2. A szerződést Felek közös megegyezéssel a jövőre nézve bármikor megszüntethetik. Amennyiben Felek egyike sem nyújtott még szolgáltatást, vagy a szolgáltatások visszafordíthatóak, Felek a szerződést annak megkötésének időpontjára visszaható hatállyal felbonthatják.

 3. Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, úgy őt indokolás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételétől számított 14 napon belül. Az elállási jog gyakorlásához használható a Fogyasztó saját, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata, vagy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatminta, amely jelen ÁSZF-nek is a mellékletét képezi.

 4. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fenti határidő lejárta előtt elküldi.

 5. Elállás esetén a Szolgáltató a termék visszaszolgáltatásától, vagy a visszaküldés igazolásától (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni) számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, így különösen a szállítási díjat. Azonban ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 6. A Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

 7. Elállás esetén a Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 8. A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésével felmerülő közvetlen költségeket. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

 9. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 10. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát különösen az alábbi esetekben (a teljes felsorolást a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza):

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható ingadozásától függ;

  3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

  4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  7. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  8. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

 11. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Honlapon rendelhető termékek jelentős része az előző pont e) alpontja szerinti terméknek minősül.

 12. Amennyiben a Szolgáltató többszöri, ismétlődő elállás esetén az elállási joggal való visszaélést tapasztal, úgy jogosult az illetékes hatóságok előtt a visszaéléssel kapcsolatos eljárást megindítani.


 

18. Vis maior

 1. Szerződő Felek vis maior-nak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a háborút, elemi csapást, természeti katasztrófát, járványhelyzetet, a teljesítés helyének elérését 72 órán túl meggátló technikai körülményeket, rendkívüli jogrendben bevezetett intézkedéseket, valamint minden legyőzhetetlen akadályt, amelyek ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszik jelen ÁSZF-ben foglalt valamely kötelezettség végrehajtását, feltéve, hogy a szerződéskötést követően merültek fel és észszerűen nem voltak előreláthatóak. A felek gazdasági körülményeinek hátrányos változása nem minősül vis maiornak.

 2. Bármelyik fél, amelyik vis maiorra hivatkozik, köteles a másik felet a felmerült vis maiorról a lehető legrövidebb időn belül értesíteni. Az értesítésnek ki kell terjednie az esemény jellemzőire és annak a felek között fennálló szerződés teljesítésére gyakorolt hatására, valamint az ismert mértékig a teljesítés mulasztásának várható időtartamára.

 3. Egyik fél sem mentesül jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeinek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó kötelezettségei alól addig, amíg a fentiek szerinti értesítést a másik félnek el nem juttatta.

 4. Bármely fél a 30 napot meghaladó vis maior okozta késedelem esetén a szerződéstől a másik félhez intézett nyilatkozattal elállhat.

 5. A vis maiorra hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni a vis maior megszűnéséről, illetve a vis maior azon hatásainak megszűnéséről, amelyek az adott fél jogainak gyakorlását szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozza.

 6. A vis maior által érintett fél köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy elhárítsa, vagy mérsékelje a vis maior hatásait, köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítését a vis maior megszűnése után azonnal folytassa. Továbbá a másik fél ésszerű kérésére köteles őt értesíteni, részletesen leírva a vis maiort, annak okát, a hatásainak megszüntetése és mérséklése érdekében tett erőfeszítéseket, valamint a vis maior időtartamának becslését.

 7. A vis maiorról szóló értesítést követően egyik fél sem felelős a szerződéses kötelezettségek vis maiorból származó elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, és az ezekből eredő károkat sem kötelesek megtéríteni.

 8. A vis maiorral értintett fél számára a jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges határidő annyival hosszabbodik meg, amennyi idő az adott fél számára a vis maior hatásainak elhárításához szükséges,

  1. feltéve, hogy a teljesítés meghosszabbítása nem nagyobb mértékű, mint a vis maior következményeinek kezeléséhez észszerűen szükséges idő,

  2. azzal a kivétellel, hogy a vis maior nem mentesíti a felet a szándékos illetve a vis maiortól független szerződésszegés alól.


 

19. Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jog az irányadó. Az ÁFSZ elfogadásával Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az esetleges követeléseit másra engedményezze, vagy a jelen ÁSZF-ből származó valamennyi jogát és kötelezettségét harmadik személyek részére átruházza.

 2. Felek kijelentik, hogy együttműködésük során kölcsönösen segítik egymás jó hírnevének megőrzését.

 3. Szolgáltató nem áll magatartási kódex hatálya alatt.

 4. A jelen ÁSZF és az egyedi megrendelés a szerződések tárgya tekintetében semmissé tesznek minden korábbi, írásos vagy szóbeli megállapodást. A jelen ÁSZF és az egyedi megrendelés a Felek teljes megállapodását tartalmazza.

 5. Amennyiben a Felhasználó panasszal kíván élni, ezt a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán megteheti az alábbi elérhetőségeken: email: info@edesstory.hu.  A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról készült jegyzőkönyvet 5 évig kell megőrizni.

 6. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket bírósági úton érvényesítik. Jogvita esetén a fogyasztónak minősülő Vevő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Pf. 220., tel. 06-88/814-121, email: info@bekeltetesveszprem.hu, honlap: www.bekeltetesveszprem.hu. Amennyiben a Vevő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Fogyasztónak minősülő Vevő fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

 7. Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell értelmezni.

 8. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen, végrehajthatatlan, vagy azzá válna, valamint, ha szerződéses hézag válna ismerté, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben a felek kötelesek a mindenkori érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést, illetve a szerződéses hézagot olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés szelleméhez és a felek célkitűzéseihez.

 9. Amennyiben jelen ÁSZF hatályba lépése után olyan jogszabályváltozás következik be, amely azt eredményezi, hogy Felek bármely kötelezettségének teljesítése, illetve bármely jogának érvényesítése jogellenessé válik, vagy lényeges mértékben sérti bármely fél jelen ÁSZF szerinti jogait vagy lényeges mértékben növeli jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit, a Felek kötelesek egymást a vonatkozó jogszabályváltozásokról és azok várható kihatásairól értesíteni.

 10. Jelen ÁSZF 2021.03.10. napján lépett hatályba.


 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


 

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 


 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:


 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.