Játékszabályzat és adatkezelés

Nyereményjáték szabályzat

 

 

A Nyereményjáték szabályzata a Borók-Nagy Beáta egyéni vállakozó ( 8500 Pápa Korona u. 49.fsz.4; 56697041-1-39 ) által szervezett, az Édes Story Instagram játékfelületen épp aktuális nyereményjátékára (továbbiakban: játék) vonatkozik.

A játék adatkezelője és lebonyolítója megegyezik a játék szervezővel.

 

 

A játékban résztvevő személyek

 

A játékban részt vehet a 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személy (továbbiakban : játékos) , aki a szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel és akivel szemben nem áll fenn a játékból történő kizárás bármely feltétele.

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselőjével együtt jogosult vagy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el.

 

A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Játékszabályzatot megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

 

A Játékban a következő személyek NEM vehetnek részt:

 

A Játék szervezője és dolgozói, valamint közlei hozzátartozóik.

 

Azt a Játékost, aki a játék lebonyolítását veszélyezteti illetve a játék szabályzatában leírtakat figyelmen kívül hagyja vagy megszegi, a Szervező kizárja.

A kizárásról a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küldd!

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történ jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a vílóságnak.

 

 

A Játék leírása

 

A Játékban a Szervező egy darab 10.000.ft értékű kuponkódot sorsol ki hivatalos Instagram oldalán.

 

Az Instagaram oldalon közzétett nyereményjáték feltétele, hogy

 

- Játékos az Édes Story hivatalos Instagram oldalán közzétett Játék poszt alá kommentben írja meg kedvenc süteménye nevét, ami nem hiányozhat a húsvéti asztaláról.

- Játékos kövesse az Édes Story és Bebepiskóta hivatalos Instagram oldalát!

- Játékos likeolja a nyereményjátékhoz tartozó posztot!

 

A játékot az Instagram semilyen módon nem szponzorálta és semilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz.


 

 

A játék időtartama

 

A Játék 2023.03.18. (a közzététel pillanata)  és 2023.03.25. (szombat éjfél) között zajlik.

A Játékban részt venni a meghirdetés időpontjától a Játék utolsó napjáig 2023.03.25. 0:00 (éjfél) -ig lehet. A játék kezdete előtt és befejezése után érkező jelentkezések a Játékban nem vesznek részt.

 

A nyertes sorsolása véletlenszerűen zajlik!

 

 

Jelentkezés és részvételi feltételek

 

Csak azok a Játékosok vesznek részt a Nyereményjátékban és jogosultak a nyereményre, akik az Édes Story Instagram oldalra kikerülő Játékfelhívás szerint járnak el és a szabályzatban meghatározott feltételeket teljesítik!

 

A Játékban azok vehetnek részt, akik

 

- Érvényes Instagram és Facebook profillal rendelkeznek és teljesítik a Játék feltételeit ( a leírtak alapján)

 

-A Nyertes hozzájárulást ad az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adatainak kezeléséhez. A Játékos személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőnek és érvényesnek kell lennie illetve hozzájárul, hogy amennyiben Ő lesz a Nyertes, úgy a játék poszt alatt instagram nevével kommentben megjelölve nyilvánosságra kerül.

 

- Az adatkezelési hozzájárulásukat fenttartják a játék időtartama, a sorsolás és a nyeremény átvételének ideje alatt.

 

 

A Nyeremény

 

A nyeremény 1 db 10.000ft értékű kuponkód.

A kuponkód az Édes Story weboldalon a webshopban ( az Én Édes Storym - Cukrászkellékek és alapanyagok (edesstory.hu) ) levásárolható a webáruházban szereplő termékek bármelyikére, kivétel a szállítási költség.

 

 

A Nyeremény 2023.04.30-ig váltható be.

 

A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható!

 

A Nyertest a Szervező a Nyereményjáték poszt alatt a Nyertes instagram nevének megjelölésével értesíti a sorsolást követően. Ezt követően Nyertes jelentkezését privát üzenetben várja a Szervező.

 

A Nyereménnyel felmerülő adókötelezettségben Szervező és Nyertes kötelesek együtt működni.

 

Az esetlegesen felmerülő személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a Szervezőt terheli, mivel a juttatás során további adóteher nem merül fel. (személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. Törvény 76.§ 3 és 5 bekezdésében foglaltak az irányadók.)

 

 

 

Sorsolás

A sorsolás 2023.03.26.-án, véletlenszerűen történik.

 

Nyertes értesítése

A Nyertest a Szervező az Édes Story hivatalos Instagram oldalán a Nyereményjáték poszt alatt a Nyertes instagram nevének megjelölésével értesíti a sorsolást követően.

 

Nyeremény átvétele, átadása

 

A kuponkódot facebook vagy instagram üzenetben küldi meg a Szervező a Nyertes részére, miután felvették egymással a kapcsolatot.

 

Amennyiben a nyertessel nem sikerül 3 napon belül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

Ebben az esetben újra sorsolásra kerül sor.

 

 

Felelőségvállalás

A szervező nem vállal felelősséget a Játékos hiányos, téves vagy pontatlan adatszolgáltatásáért, az ebből eredő következményt a játékos viseli. Az adatok valódiságát általában a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni . Így ezzel kapcsolatban a felelősség és minden jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

Szervező nem vállal felelősséget celekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen vagy kiskorú személy törvényes képviselője nélküli regisztrációjából elszenvedett károkért.

 

A Szervező nem mvállal felelősséget kártalanítási igényért a játékban való részvétel során, a Játék hibáiból , hiányosságaiból, hiányos működéséből eredő károkért, költségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel lemond a játék lebonyolításával, sorsolásával, nyereményekkel, nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy harmadik személlyel szembeni igény érvényesítéséről.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Játék időtartama alatt a Játékot vagy a Szabályzatot tartalmazó oldal technikai okok miatt nem érhető el.

Továbbá Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és következményeiért. ( internethálózatban keletkezett technikai meghibásodás, kimaradás)

 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében harmadik személy vagy bármilyen hatóság, bíróság Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, eljárást indít, a Játékos köteles a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt , vagyoni hátrányt és kötséget, ami azokat a Játékos jogellenes magatartása miatt vagy annak következtében éri el.

 

Egyéb

 

A szabályzat megváltoztatására a szervező fenntartja magának a jogot.

A szabályzat a játék időtartama alatt és a nyeremény kézbesítéséig érhető el.

A játékkal kapcsolatos további kérdéseket a bnagybeata@edesstory.hu e-mail címre tudja elküldeni.

 

Pápa. 2023.03.17.

 

 

 

 

 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató az aktuális Nyereményjáték lebonyolításához

 

Az Ön adataihoz az adatkezelő fér hozzá:

Borók-Nagy Beáta egyéni vállalkozó, 8500 Pápa Korona u. 49.fsz.4., 56697041-1-39

 

A játékban való részvétel és az ehez tartozó adatszolgáltatás önkéntes.

 

A Szervező a játék során a következő adatokat kezeli :

Kapcsolattartási (név lakcím, e-mail cím) és a Nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatokat ( facebook és instagram azonosítóját és a Nyereményjáték során feltett kérdésre adott válaszokat/posztokat). Valamint a nyeremény átvételére vonatkozó személyes adatokat.

 

A játékban résztvevők adatait a Szervező a részvétel feltételeinek ellenőrzése, sorsolás lebonyolítása, a Nyertes értesítése és a nyeremény kézbesítése céljából kezeli.

 

Az adatokat a Nyereményjátékban való részvétel kezdetétől a Nyeremény kézbesítéséig a játékfelületen kezeli, majd törli.

 

Az adatai kezeléséhez adott hozzájárulást bármikor indoklás nélkül visszavonhatja. Ez esetben az Ön adatai törlésre kerülnek és a játékból ezzel egyidejűleg kizárásra kerül.

 

A Nyertes instagram azonosítóját a Szervező / adatkezelő nyilvánosságra hozza.

 

A nyertesek azonosító adatai bizonyos esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek ( 2017 évi CL törvény és 1995 évi CXVII törvény alapján)

 

 

Az adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.